GH Holbæk Jernstøberi har rødder langt tilbage i tiden. Nuværende støberi er grundlagt i 1918. Tidligere leverede alle støberier støbegods til lokalsamfundet, især brøndgods. I mange år fungerede GH Holbæk Jernstøberi udelukkende som underleverandør til industrien, men idag yder støberiet sit bidrag til at genskabe tidligere tiders fornemmelse af kvalitet og identitet i støbejern til det offentlige rum og til fredede og bevaringsværdiger huse. GH Holbæk Jernstøberi søger at værne om den danske kulturarv og samtidig producere til nutidens miljømæssige krav.
GH Holbæk Jernstøberi varetager ofte specialopgaver og fungere daglig som rådgivende virksomhed indenfor sit felt.

Se iøvrigt GIs link om jernstøberi